Časté dotazy

Pokud máte na nás nějaký dotaz, zkuste odpověď nalézt nejprve v této sekci.

V sekci časté dotazy najdete odpovědi na nejfrekventovanější otázky týkající se objednání zboží, zákaznického servisu a reklamací.

Vyhledání požadovaného zboží

Zboží můžete zobrazovat kliknutím na jednotlivé kategorie a podkategorie zboží, vyhledávat ve vyhledávacím řádku v záhlaví stránky nebo vyfiltrovat dle výrobců a konkrétních parametrů. Konkrétní informace k jednotlivým produktům, včetně fotografií, uživatelských recenzí a manuálů najdete na detailu produktu.

Objednání zboží

Vybrané zboží vložte do košíku kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku", které je zobrazeno jak na výpisu zboží, tak na jeho detailu. Po vložení zboží do košíku je možné upravovat objednaný počet (výchozí počet je jeden kus), popřípadě jej z košíku odstranit.

Skladová dostupnost a rychlost dodání zboží

- Skladová dostupnost je uvedena na detailu každého produktu. Zároveň je zde uvedena i informace o předpokládaném datu dodání na Vámi zvolenou adresu, popřípadě možný termín osobního odběru na našich prodejnách.

- Zboží, které je označeno jako "není skladem" není možné objednat.

- U každého zboží je možné zapnout funkci hlídacího psa. Tato funkce Vás bude automaticky informovat v případě, že zboží znovu naskladníme nebo bude cena upravena dle Vámi stanovených kritérií.

- Ke každému produktu můžete také vložit rychlý dotaz na naše specialisty jednoduchým kliknutím na "Dotaz na produkt".

Doprava a platba za zboží

- Možné způsoby dopravy zboží a platby za něj jsou vždy zobrazeny v druhém kroku košíku. Dopravy i platby mohou být pro jednotlivé produkty odlišné, jsou totiž závislé na maximálních povolených rozměrech, hmotnosti a ceně. Košík tato kritéria filtruje za    Vás a zobrazí Vám pouze dostupné možnosti dopravy a platby pro konkrétní produkt nebo kombinaci produktů.

- Aby bylo možné zboží bezproblémově dodat, je nutné správně vyplnit Vaše kontaktní údaje.

- Platba za zboží je možná mnoha způsoby. Náš e-shop využívá nejmodernějších platebních online metod, které jsou 100% bezpečné. E-shop nemá přístup k Vašim platebním údajům, které při online platbách zadáváte.

 

Uplatnění slevového poukazu

Pokud máte slevový poukaz, je jej možné zadat v prvním kroku košíku v sekci "Shrnutí" kliknutím na "Vložit slevový kód".

Sledování stavu objednávky

- O přijetí Vaší objednávky i o průběhu jejího zpracování budete informováni e-mailem.

- Stav a historie Vašich objednávek můžete také sledovat po přihlášení se (vyžaduje registraci) nebo kliknutím na odkaz v potvrzení objednávky.

Převzetí zboží a poškozená zásilka

- Při převzetí zboží si, prosíme, zásilku velmi pečlivě překontrolujte, zda nemá viditelná mechanická poškození.

- Nebyl-li při přebírání zásilky obal zjevně poškozen a poškození zásilky zjistíte až po jejím rozbalení, neprodleně nás kontaktujte.

- I přesto, že se snažíme o maximální kvalitu balení zásilky, může se ve výjimečných případech přihodit, že dojde během přepravy k jejímu poškození. Pokud k této situaci dojde, prosíme, postupujte následovně:

Balíky České pošty:
Vykazuje-li balík při dodání přepravcem zjevné mechanické poškození, zásilku nepřebírejte.
Zjistíte-li poškození zásilky po jejím rozbalení, je nutné nejpozději do dvou pracovních dnů podat reklamaci na kterékoliv poště. Postup reklamace je ZDE.
 

Balíky PPL a palety DHL:
Vykazuje-li balík při dodání přepravcem zjevné mechanické poškození, zásilku nepřebírejte.
V případě dodání poškozené zásilky PPL je nutné vyplnit reklamační formulář pro poškozené zásilky ZDE.
 

Balíky GLS:
Vykazuje-li balík při dodání přepravcem zjevné mechanické poškození, zásilku nepřebírejte.
V případě dodání poškozené zásilky GLS je nutné vyplnit kontaktovat reklamační oddělení GLS na e-mailu reklamace@gls-czech.com
  

Další možná řešení:
Pokud potřebujete s reklamací poškozené zásilky pomoct nebo poradit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu rma@landema.cz bebo telefonním čísle +420 494 940 932
 

Pozor, společnost Landema Group, s.r.o. nehradí ani neručí za škody způsobené přepravcem, u kterých nebyl dodržen výše uvedený postup.

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení níže:Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne
převzetí zboží - výňatek z obchodních podmínek:

 

IX. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829

občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Objedná-li spotřebitel v rámci 
jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím 
určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední kus zboží. Sestává-li zboží z několika položek nebo částí, končí lhůta uplynutím
čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední položku nebo část dodávky zboží.
Je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím
určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první dodávku zboží.

 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu. Odstoupení může spotřebitel prodávajícímu
doručit na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.
V odstoupení spotřebitel uvede:

a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)
b) oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy
c) datum a číslo objednávky
d) zboží, kterého se odstoupení týká
e) datum převzetí zboží
f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal
g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele
h) datum a podpis spotřebitele

3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení níže:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti
dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,
všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny
převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

 

6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Osobní odběr zboží v prodejně
prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.

 

7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 

8. Jestliže zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel

v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele,
že tyto náklady mohou být vysoké a splatné již při předání zboží dopravci. Obvyklou poštovní cestou nelze
vrátit zejména zahradní domky, trampolíny a zboží, jehož hmotnost přesahuje 30 kg nebo zboží, jehož délka
přesahuje 200 cm. Odhadovanou výši nákladů zjistíte např. na: https://www.dhl.com/cz-cs/home/ziskat-predbeznou-cenu.html .

 

9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět,
podle toho, co nastane dříve.

 

10. Spotřebitel vrátí zboží tak, že je doručí na adresu Landema Group, s.r.o., Expediční sklad, Volovka
33, 551 01 Velká Jesenice nebo Landema Group, s.r.o., Dobronická 983/35, 142 00 Praha 4 – Libuš nebo 
Landema Group, s.r.o., Dolecká 299, 551 01 Jaroměř. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky
zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit.

 

11. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena v prodejně prodávajícího.

 

12. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které

vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Jestliže spotřebitel za snížení hodnoty zboží odpovídá, zaplatí prodávajícímu náhradu za snížení hodnoty zboží do pěti dnů od odstoupení.
Pokud spotřebitel užíval zboží nad rámec toho, co je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu
do pěti dnů od odstoupení kromě náhrady za znehodnocení i obohacení získané užíváním zboží. Tyto pohledávky prodávající započte proti
pohledávce spotřebitele podle odst. 5.

 

13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 1837 občanského zákoníku. Tedy, jde-li o sortiment zboží prodávajícího,
spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

a) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání 
vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

c)  o dodávce zboží v zapečetěném uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, 
co jej spotřebitel porušil.

 

14. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, i tyto obchodní podmínky pouze spotřebiteli! Kupující, který není spotřebitelem, toto právo nemá
(zejména nakupuje-li na IČO).

 

X. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a dále za

podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě kupující písemně nebo emailem kontaktuje prodávajícího a uvede,
že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je
možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla
prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 7 těchto obchodních podmínek. Kupující nese náklady
spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy.
Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím.
Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Kupujícímu
se doporučuje zboží pojistit. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.

 

2. Prodávající může započítat i své nesplatné pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

 

V Praze dne 6. 1. 2023, Landema Group, s.r.o.

Reklamace zboží

Něco se pokazilo? Společně to vyřešíme. Dejte nám o problému vědět pomocí reklamačního formuláře v záhlaví stránky.

KONTAKTY:
E-mail: rma@landema.cz
Tel: +420 494 940 932
Pracovní doba: pondělí až pátek, 8:00 - 17:00

Adresa pro zasílání reklamací: 
Landema Group, s.r.o.
Reklamační oddělení
Volovka 33
551 01 Velká Jesenice

Stornování objednávky

Jste-li registrovaným zákazníkem, je možné objednávku stornovat po přihlášení. Pokud nemáte vytvořenu registraci, je možné stornovat objednávku na e-mailu info@landema.cz, popřípadě telefonním čísle +420 494 940 932. Upozorňujeme, že expedované objednávky není možné stornovat.

Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Poradíme vám

+420 494 940 932

Doporučujeme

Důležité odkazy

Vytvořte si ůčet a získejte výhody

  • zrychlený nákupní proces díky předvyplněným fakturačním a doručovacím údajům
  • sledování stavu a historie objednávek
  • přednostní přístup k akčním nabídkám a slevám
  • členství ve věrnostním systému Landema

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.