Obchodní podmínky platné od 6.1.2023

Obchodní podmínky Landema Group, s.r.o. platné ode dne 6. 1. 2023

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě Landema.cz,

tedy v následujících e-shopech:

Dům & zahrada na www.landema.cz

LEIFHEIT-shop.cz na www.leifheit-shop.cz

FISKARS-shop.cz na www.fiskars-shop.cz

 

2. Provozovatelem internetového obchodu Landema.cz a prodávajícím je společnost Landema Group, s.r.o., 

se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ 272 22 357, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 105596.

 

3. Tyto obchodní podmínky v souladu s právními předpisy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

prodávajícího neboli provozovatele internetového obchodního domu a kupujícího.

 

4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito

obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a jeli

kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

 

5. Prodávající ke komunikaci s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil.

Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná

prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dni,

kdy byla odeslána.

 

6. Prodávajícího Landema Group, s.r.o. lze kontaktovat na spojeních uvedených v záložce kontakty, zejména na telefonu
zákaznického oddělení +420 494 940 932. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu info@landema.cz.

 

II. Vymezení pojmů

 

1. Spotřebitelská smlouva pro účely těchto obchodních podmínek je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

 

2. Prodávající Landema Group, s.r.o. má postavení podnikatele.

 

3. Platná právní úprava rozlišuje kupující spotřebitele a kupující, kteří spotřebiteli nejsou. Kupující spotřebitel je

každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého

povolání. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“, se vztahují pouze na

kupující spotřebitele. Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „podnikatel“, se vztahují
pouze na kupující podnikatele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Kupující je povinen se před podáním objednávky na internetových stránkách prodávajícího v sekci „Jak

nakupovat“ seznámit s postupem nákupu u prodávajícího, kde jsou uvedeny i jednotlivé technické kroky vedoucí

k podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, a je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a

podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách

prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Před podáním objednávky je kupujícímu

umožněno zkontrolovat a měnit údaje v ní obsažené.

 

2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Objednávku lze učinit elektronicky a také

telefonicky na tel. čísle +420 494 940 932. Na tomto čísle je prodávající obvykle k dispozici v pracovních dnech

od 8 do 17 hodin. Náklady na použití telefonu jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího.

Rovněž náklady na použití sítě internet jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího.

 

3. Umístění nabídky zboží na internetových stránkách se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní

smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka

kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou

vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Na

základě kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu předmět koupě (zboží) odevzdat a kupující je

povinen zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a dále náklady na dodání zboží

kupujícímu odpovídající kupujícím zvolenému způsobu dodání zboží. Je-li s určitým způsobem placení

spojen poplatek, zaplatí kupující prodávajícímu i tento poplatek. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí

objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 

4. Objednávka kupujícího je závazná. Podáním elektronické či telefonické objednávky kupující bez výhrad

přijímá závazek k zaplacení ceny zboží a nákladů na dodání a všechna ostatní smluvní ujednání včetně

veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den podání objednávky.

 

5. Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím

osobám. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

 

6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na

kupní smlouvě závislá. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nebo zanikne-li závazek z ní bez uspokojení

věřitele, zrušuje se i darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, a to s obdobnými právními účinky. To

znamená, že kupující v případě dle předchozí věty vrátí prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

 

IV. Ceny a způsoby placení

 

1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a výši nákladů na dodání zboží uvedené na internetových stránkách
a případné poplatky spojené s určitým způsobem placení. Změna se nedotkne již uzavřené smlouvy. Poplatek spojený
s určitým způsobem placení, nepřevyšuje přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

 

2. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů placení:

 

a) Platba hotově při převzetí

V případě, že zboží má být vyzvednuto osobně na prodejně, je možné ho uhradit v hotovosti nebo platební

kartou v prodejnách prodávajícího v Praze 4 v ulici Dobronická 986/35, nebo v Jaroměři v ulici Dolecká č.p. 299.

 

b) Platba dobírkou

Při platbě na dobírku kupující zaplatí cenu k rukám dopravce při převzetí zásilky.

 

c) Bankovní převod

Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, veškeré platební údaje se zobrazí po

dokončení objednávky. Jako variabilní symbol kupující uvede vždy číslo svojí objednávky. Platební údaje jsou

obsaženy také v příloze emailového potvrzení objednávky. Číslo účtu společnosti Landema Group, s.r.o. je

možné dohledat i na webových stránkách společnosti - sekce Kontakty. Daňový doklad - fakturu kupující obdrží

společně se zbožím. Příprava objednaného zboží k odeslání začíná probíhat po připsání ceny na účet

prodávajícího.

 

d) Platba platební kartou přes internet (online)

Prodávající umožňuje přijímat platby pomocí systému GP webpay společnosti Global payments Europe, taktéž

známé jako MUZO pay, bankovních karet VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v případě, že je

vydavatelská banka kupujícího zařadila do systému 3D-Secure). Při akceptaci platebních karet využívá 3DSecure

řešení kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu. Zvolí-li

kupující v Nákupním košíku způsob platby "Platební kartou online", po odeslání objednávky klikne na odkaz

na platební bránu společnosti GP webpay (MUZO), která ho vyzve k zadání údajů o kartě. O výsledku transakce

je kupující informován emailem.

 

3. Daňový doklad - fakturu prodávající odešle společně se zbožím.

 

4. Má-li být zboží odesláno na Slovensko, je možné kupní cenu a náklady na dodání zboží platit pouze platební

kartou online nebo bankovním převodem.

 

5. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o postupech při placení na internetových stránkách

prodávajícího. Jako variabilní symbol kupující uvádí vždy číslo svojí objednávky.

 

V. Odeslání zboží kupujícímu

 

1. Zboží prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode

dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti. Údaj o skladové dostupnosti je

uveden na internetových stránkách prodávajícího. Zboží „skladem“ prodávající odešle následující pracovní den.

Zboží „skladem u dodavatele“ obvykle odešle během 2-5 pracovních dní. V případě, že nebude možné zboží

odeslat v této lhůtě, bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky. Zboží označené

„zakázková výroba“ má obvyklou dobu odeslání 2-3 týdny. Zboží, které „není skladem“ je dlouhodobě vyprodáno

a prodávající negarantuje dodání zboží. O dostupnosti takto označeného zboží je kupující povinen se u

prodávajícího informovat telefonicky nebo emailem.

 

2. Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností

prodávající uvádí i náklady na dodání.

 

3. Přidá-li kupující do košíku zboží označené zeleným logem Doprava zdarma, neplatí náklady na dodání, a to i

v případě, že do stejné objednávky přidá libovolný počet položek z kteréhokoli obchodu prodávajícího.

 

4. Zboží s označením Doprava zdarma lze dodat pouze s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky nebo

Balík na poštu, nebo způsobem, který prodávající zdarma výslovně nabízí, nikoli však jinými způsoby.

 

5. Doprava zdarma neplatí pro zboží dodávané na Slovensko.

 

6. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího je vždy zdarma. Jakmile je zboží na prodejně připraveno,

prodávající odešle kupujícímu email, že si zboží může vyzvednout, nebo ho bude kontaktovat telefonicky.

 

7. Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky: V den dodání, obvykle v pracovní den následující po

odeslání, je doručování avizováno SMS zprávou. Nejdříve se pošta pokusí doručit zásilku na adresu uvedenou

kupujícím a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 7 dnů. O této

skutečnosti je adresát informován SMS zprávou a lístkem ve schránce. Adresát má možnost si zdarma

telefonicky s českou poštou s.p. sjednat termín opakovaného doručení. Uloženou zásilku lze přeposlat na jinou

adresu. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.

 

8. Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík na poštu: Česká pošta doručí zásilku zpravidla do 24 hodin od

odeslání na jednu z 2600 pošt po celé ČR, kterou si kupující vybere při dokončení objednávky. V den expedice

prodávající odešle kupujícímu podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení. Balíky jsou doručovány v

pracovní dny. V průběhu doručování kupující může změnit termín a způsob doručení prostřednictvím

www.ceskaposta.cz/zmenadispozice. Na těchto stránkách pošty lze zvolit dodání zásilky dopolední pochůzkou

nebo uložení na poště bez pokusu o doručení nebo uložení na jiné ukládací poště a nebo posunutí prvního

doručovacího pokusu o jeden pracovní den. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.

 

9. Dodání s využitím přepravní společnosti PPL: Balíková služba PPL doručuje zpravidla do druhého dne

od předání zásilky z expedice prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu úspěšná, zanechá zprávu na místě

doručení a pokusí se předat zásilku ihned další den nebo podle dohody s adresátem. Každý balík má své

identifikační číslo, takže v případě komplikací ho lze snadno dohledat. Kontakty a stav zásilky možno zjistit na

stránkách www.ppl.cz.

 

10. Náklady na dodání na Slovensko uváděné prodávajícím platí jen v případě, že se objednané zboží vejde

do jednoho balíku o maximální hmotnosti 20 kg, jinak je nutné je sjednat individuálně.

 

11. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky s výjimkou Slovenské republiky.

 

12. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o přepravě na internetových stránkách prodávajícího.

 

VI. Převzetí zboží kupujícím

 

1. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nejde-li o osobní odběr v prodejně prodávajícího, je

kupující povinen před tím, než zásilku se zbožím od dopravce převezme, zkontrolovat celistvost a stav

zásilky. V případě poškození obalu zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem dopravce protokol o

poškození.

 

2. Pokud bylo zboží přepravováno Českou poštou s.p. a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické

poškození zásilku nepřebírejte. Zjistíte-li poškození obsahu zásilky po jejím rozbalení, je nutné nejpozději do dvou
pracovních dnů podat reklamaci na kterékoliv poště.

 

3. Pokud bylo zboží přepravováno dopravcem PPL a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození

vzniklé při přepravě, kupující kontaktuje dopravce PPL telefonicky na zákaznické lince PPL č. tel. 840 775 775.

Operátor/ka PPL bude kupujícího navigovat jednotlivými kroky k úspěšnému podání reklamace.

 

4. Nepřevezme-li kupující zboží nebo zboží nevyzvedne na poště nebo u jiného dopravce a zboží je vráceno zpět
prodávajícímu, prodávající odešle zboží kupujícímu znovu prostřednictvím služby České pošty s.p. Balík do ruky
za podmínky, že kupující uhradil cenu zboží, náklady na dodání zboží a částku 99,- Kč jako náklady za
další dodání (dopravu) zboží. Prodávající zašle kupujícímu emailem výzvu k úhradě na emailovou adresu, kterou kupující
prodávajícímu sdělil. V případě, že kupující cenu zboží, náklady na dodání a náklady za další
dodání zboží v částce 99,- Kč neuhradí ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího, má
prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží a zaplacením kupní
ceny a nákladů na dodání.

 

5. Předchozí odstavec se nepoužije v případě podle odst. 1. věty třetí tohoto článku.

 

VII. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

 

1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí a v případě použité věci, do jednoho
roku od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle věty první neběží po dobu, po kterou kupující
nemůže věc užívat. Spotřebiteli zůstane právo z vady zachováno i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného
odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

 

2. Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného
plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít
věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději
v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci má ty účinky, že má kupující
ze záruky alespoň právo na opravu věci nebo dodání nové věci bez vad. Pro kupujícího podnikatele je záruka omezena nejdéle
na dobu dvou let ode dne převzetí zboží.

 

3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu,
pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby
potřebnou součinnost.

 

4. Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a uplatní odpovídající právo z odpovědnosti za vady,
nebo ze záruky. Vadu lze vytknout a právo z odpovědnosti za vady nebo ze záruky lze uplatnit poštou i osobně na adrese prodávajícího
Landema Group, s.r.o., Volovka 33, 551 01 Velká Jesenice nebo emailem na adresu rma@landema.cz. Spotřebitel může uplatnit práva
z vadného plnění také v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na  sortiment prodávaných
výrobků nebo poskytovaných služeb, tedy v provozovnách prodávajícího na adresách Landema Group, s.r.o., Dobronická 983/35,
142 00 Praha 4 – Libuš a Landema Group, s.r.o., Dolecká 299, 551 01 Jaroměř.  Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě
prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Reklamované zboží kupující
prodávajícímu předá, nebo je prodávajícímu zašle nebo podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada
mohla být přezkoumána.

 

5. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající
oprávněn reklamaci odmítnout. Kupující uvede zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují a jaké právo dle odst. 11. – 12.
uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží
vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
Potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje zašle
prodávající kupujícímu emailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží předá ihned.

 

6. Expres reklamace může kupující využít v případech, kdy je možné vadu posoudit a odstranit bez odeslání věci prodávajícímu, například l
ze pouze vyměnit vadný díl nebo jinak snadno vadu odstranit. V tomto případě kupující může vyplnit reklamační formulář umístěný na
internetových stránkách prodávajícího v sekci Expresní reklamace, kde uvede popis vady zboží, případně přiloží fotografii. Po vyplnění a
odeslání reklamačního formuláře kupujícího bude kontaktovat pracovník prodávajícího a domluví s kupujícím další postup.

 

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních

dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému

posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30

dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné

uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující

povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty

platí, že kupující zboží odsouhlasil a reklamace nebude uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako

oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu za

zboží kupujícím původně objednané.

 

9. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu

záruční doby.

 

10. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha
věci nebo vady vylučuje. V případě, že kupující vadu vytkl oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže věc užívat.

 

11. Má-li věc vadu, za kterou prodávající odpovídá, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým
nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může
být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné
nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době 30 dnů po jejím vytknutí v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží
pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit
od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná.

 

13. Spotřebiteli, který má právo z odpovědnosti prodávajícího za vady, náleží i náhrada nákladů účelně

vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,

ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo

uplatněno včas.

 

14. Práva z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna včas, nebo v záruční době.

 

15. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího
používání.

 

16. Odpovědnost prodávajícího a záruka se nevztahuje zejména na:

 

a) vady způsobené kupujícím

 

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, absencí údržby, nadměrným používáním, nešetrným

zacházením nebo používáním věci k nevhodnému účelu nebo v nevhodných podmínkách

 

c) vady způsobené při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem nebo

používání v rozporu s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České

republice

 

d) vady způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, mechanickým poškozením nebo jinou vnější událostí

 

e) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

 

f) u použité věci na opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání

 

g) zboží, které je poskytováno zdarma (dárky)

 

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil,
že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

18. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z

neodborného používání věcí, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů

uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

 

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 

b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího

 

c) kupující již dříve bez udání důvodů jednou nebo vícekrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím

 

d) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve

zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží

 

e) až do doby převzetí zboží kupujícím i bez udání důvodu

 

2. Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly

omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky,

zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného

zboží v částce 300,- Kč, a to i v případě prodlení kupujícího s odběrem zboží na prodejně, a dále právo na

zaplacení paušální náhrady marně vynaložených nákladů na dopravu zboží kupujícímu za každé marné odeslání

zboží v částce rovnající se nákladům na daný způsob dodání zboží. Obě paušální náhrady jsou splatné do

deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.

 

3. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část,

prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých

oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

 

IX. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez

udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829
občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta
pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Objedná-li spotřebitel 
v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy 
spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední kus zboží. Sestává-li zboží z několika položek
nebo částí, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme
poslední položku nebo část dodávky zboží. Je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, končí lhůta
uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první dodávku zboží.

 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu. Odstoupení může spotřebitel prodávajícímu
doručit na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. V odstoupení
spotřebitel uvede

 

a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)

 

b) oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy

 

c) datum a číslo objednávky

 

d) zboží, kterého se odstoupení týká

 

e) datum převzetí zboží

 

f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal

 

g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele

 

h) datum a podpis spotřebitele

 

3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE.

 

4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do

čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od

odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel

souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je

možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

 

6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Osobní odběr zboží v prodejně
prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.

 

7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 

8. Jestliže zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel

v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že tyto náklady mohou
být vysoké a splatné již při předání zboží dopravci. Obvyklou poštovní cestou nelze vrátit zejména zahradní domky, trampolíny a zboží,
jehož hmotnost přesahuje 30 kg nebo zboží, jehož délka přesahuje 200 cm. Odhadovanou výši nákladů zjistíte např.
na: https://www.dhl.com/cz-cs/home/ziskat-predbeznou-cenu.html .

 

9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, 
co nastane dříve.

 

10. Spotřebitel vrátí zboží tak, že je doručí na adresu Landema Group, s.r.o., Expediční sklad, Volovka

33, 551 01 Velká Jesenice nebo Landema Group, s.r.o., Dobronická 983/35, 142 00 Praha 4 – Libuš nebo

Landema Group, s.r.o., Dolecká 299, 551 01 Jaroměř. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky

zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit.

 

11. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena v prodejně

prodávajícího.

 

12. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které

vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Jestliže spotřebitel za snížení hodnoty zboží odpovídá, zaplatí prodávajícímu náhradu za snížení hodnoty zboží do pěti dnů od odstoupení.
Pokud spotřebitel užíval zboží nad rámec toho, co je nutné k

seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od

odstoupení kromě náhrady za znehodnocení i obohacení získané užíváním zboží. Tyto pohledávky prodávající

započte proti pohledávce spotřebitele podle odst. 5.

 

13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 1837 občanského zákoníku. Tedy, jde-li o

sortiment zboží prodávajícího, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 

a) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

c)  o dodávce zboží v zapečetěném uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů
není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

 

14. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, i tyto obchodní podmínky pouze spotřebiteli! Kupující, který není spotřebitelem, toto právo nemá
(zejména nakupuje-li na IČO).

 

X. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a dále za

podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě kupující písemně nebo emailem kontaktuje prodávajícího a uvede,
že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je
možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla
prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 7 těchto obchodních podmínek. Kupující nese náklady spojené
s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy.
Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet
uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou
prodávajícím převzaty. Kupujícímu se doporučuje zboží pojistit. Bylo-li zboží

opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.

 

2. Prodávající může započítat i své nesplatné pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny

zboží.

 

XI. Dárkové kupóny

 

1. Prodávající prodává dárkové kupóny v nominálních hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. Kupní

cena dárkového kupónu se rovná jeho nominální hodnotě. Dárkový kupón prodávající odešle kupujícímu dle jeho

volby v listinné podobě, či v elektronické podobě ve formátu PDF v emailové zprávě emailovou adresu, kterou mu

kupující sdělil.

 

2. Dárkový kupón je možno použít pouze jednou k úhradě ceny zboží a nákladů na dodání zboží v rámci jedné

objednávky (nákupu) ve všech internetových obchodech prodávajícího nebo v kamenných prodejnách

prodávajícího v Praze nebo Jaroměři. Nominální hodnota dárkového kupónu bude z ceny odečtena. Je-li

nominální hodnota dárkového kupónu vyšší než cena objednávky (součet ceny zboží a nákladů na dodání), zbytek hodnoty kupónu
prodávající nenahrazuje.

 

3. Doba platnosti dárkového kupónu je vyznačena na dárkovém kupónu a činí nejméně jeden rok od předání či

odeslání dárkového kupónu kupujícímu. Po uplynutí vyznačené doby platnosti je dárkový kupón NEPLATNÝ.

Uplynutím vyznačené doby platnosti práva z dárkového kupónu zanikají a za nevyužitý dárkový kupón nebude

poskytnuta žádná náhrada.

 

4. Dárkový kupón může použít k úhradě kterýkoli kupující, který jej bude mít v držení.

 

5. Kupující použije dárkový kupón tak, že při objednávce uvede unikátní kód, kterým je dárkový kupón označen,

 

6. Nominální hodnotu dárkového kupónu nelze rozdělit pro více objednávek a pro jednu objednávku lze využít jen

jeden dárkový kupón.

 

7. Kupující a každý držitel dárkového kupónu je povinen chránit kód dárkového kupónu před neoprávněným

užitím. Prodávající neručí za ztrátu, odcizení nebo zneužití dárkového kupónu. Dárkový kupón nemůže být ani v

těchto případech nijak nahrazen.

 

8. Nelze žádat vrácení peněz nebo náhradu za nevyužitý dárkový kupón.

 

9. Dárkový kupón nelze rozměnit na více dárkových kupónů nižší nominální hodnoty.

 

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně příslušná Česká

obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou https://adr.coi.cz/cs , IS

DS: x7cab34.

 

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem s bydlištěm v EU lze využít

platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na internetové

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr . Prodávajícího lze kontaktovat na emailové

adrese info@landema.cz

 

3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová

adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

XIII. Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského

parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem

osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako

provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky.

Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.

 

2. Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná

se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů

není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti

prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů

kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.

 

3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní

smlouvy.

 

4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní

údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího

v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě

kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní,

softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu

v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.

 

5. Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy

nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy. Udělí-li kupující souhlas se

zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje u prodávajícího uloženy a zpracovávány po dobu dle souhlasu

kupujícího s jejich zpracováním, nebo do odvolání souhlasu.

 

6. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz,

omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat

vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro

ochranu osobních údajů.

 

7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno

zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §

7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na

základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání

dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým

je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši

e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro

její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli

vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky

vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

8. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností

Seznam.cz, a.s. a technologie remarketingu od služby Google Adwords provozované společností Google. To

nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty (navštívili webové stránky), naše

reklamy v reklamních sítích společnosti Seznam.cz, a.s. a společnosti Google.

Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google a Seznam, zobrazují naše reklamy na různých

webech, dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie a pixely k

zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na e-shopu www.superdiskont.cz , www.leifheitshop.

cz www.fiskars-shop.cz , www.kancelarska-kresla.cz .

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, vice

Z cílené reklamy se může uživatel webové stránky aktuálně odhlásit.

1. Seznam adrese http://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda,

stránka Cílená reklama).

2. Google ve svém prohlížeči na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

3. Další možností je návštěvníky odkázat na odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran

na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative

4. odhlášení z příjmu souborů cookie DoubleClick na odhlašovací stránce služby DoubleClick

Další možností je nastavení užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

Udělí-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, zašle prodávající text souhlasu kupujícímu v příloze

potvrzení objednávky. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

XIV. Soubory Cookie

 

Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají

vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací

identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat

adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování

těchto informací používáme soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické

informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

 

Jak společnost Landema Group, s.r.o. soubory cookie používá?

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění

pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet

nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe

porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich

webových stránkách a poskytovaných služeb.

 

Mohu zablokovat soubory cookie na vašich webových stránkách?

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete

odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud

nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie

odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové

stránky pokusí, popřípadě můžete naše internetové stránky otevřít a prohlížet v anonymním okně. Pokud však

používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být

přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

 

V Praze dne 6. 1. 2023

 

Landema Group, s.r.o.

Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Poradíme vám

+420 494 940 932

Doporučujeme

Důležité odkazy

Vytvořte si ůčet a získejte výhody

  • zrychlený nákupní proces díky předvyplněným fakturačním a doručovacím údajům
  • sledování stavu a historie objednávek
  • přednostní přístup k akčním nabídkám a slevám
  • členství ve věrnostním systému Landema

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.